Glettas Generalforsamling 1/12 2017 kl. 18.00 hos Ulla & Henrik

 

Så bliver det atter tid til den årlige forsamling, og bestyrelsen håber, at I har lyst til at deltage.

Igen i år vil Rasmus lave en rigtig god middag til os, prisen er derfor 200,- kr. pr. person. I prisen er inkl. middag, drikkevarer til maden samt kaffe/te. Vi håber I vil sætte hele aftenen af til at vi sammen lave en hygge generalforsamling med tid til hygge efterfølgende. Drikkevarer til senere på aftenen medbringers til eget behov.

 

Aftenens dagorden:

Kl. 18.00 Velkomst ved formanden

  • Valg af dirigent og referent
  • Formandens beretning – herunder uddeling af Gletta-stafetten og beretning fra arbejdsgrupperne.
  • Kassererens beretning – herunder eventuelle kommentarer fra revisorerne
  • Indkomne forslag – fremsendes til formanden før generalforsamlingen
  • Forslag fremsat på generalforsamlingen behandles også
  • Valg af bestyrelse – på valg er:

Ole (genopstiller)

Sophus (genopstiller)

Jette (genopstiller ikke)

én ledig plads, der skal genbesættes!

  • Valg af revisorer – nuværende revisorer er: Pernille Schirmer og John Korsbak (ønsker ikke genvalg) - en plads som revisor skal genbesættes!
  • Eventuelt.
  • Punkt 8: Mad og hygge.
  •  

Vi glæder os til at se dig

Glettabestyrelsen

 

Adressen er: Bjarupgårdvej 11, Mollerup, 8600 Silkeborg.