Glettas Generalforsamling 16/11 2018 kl. 18.00 hos Ulla & Henrik

 

Igen er det blevet tid til den årlige forsamling, bestyrelsen håber mange har lyst til at deltage.

 

Vores huskok Rasmus lave atter en rigtig god middag til os, prisen er 200,- kr. pr. person. I prisen er inkl. middag, drikkevarer til maden samt kaffe/te. Vi håber I vil sætte hele aftenen af til at vi sammen lave en hygge generalforsamling med tid til hygge efterfølgende. Drikkevarer til senere på aftenen medbringers til eget behov.

 

Aftenens dagorden:

Kl. 18.00 Velkomst ved formanden

Dagsorden:

  • 1. Valg af dirigent og referent
  • 2. Formandens beretning

Herunder uddeling af Gletta-stafetten

  • 3. Kassererens beretning
  • 4. Fastsættelse af kontingent
  • 5. Indkomne forslag

Fremsendes til formanden før generalforsamlingen

  • 6. Valg til bestyrelse

På valg er:Poul, Charlotte, Bente, og Marianne (alle genopstiller)

  • 7. Valg af 2 revisorer

Nuværende revisorer er: Pernille Schirmer og John Korsbak (ønsker genvalg)

  • 8. Beretning fra arbejdsgrupperne
  • 9. Eventuelt
  • 10. Mad og hygge.

 

Vi glæder os til at se dig

Glettabestyrelsen

 

Adressen er: Bjarupgårdvej 11, Mollerup, 8600 Silkeborg.