Glettas Generalforsamling 16/11 2018 kl. 18.00 hos Ulla & Henrik

FOR TILMELDING KLIK HER! 


Igen er det blevet tid til den årlige forsamling, bestyrelsen håber mange har lyst til at deltage.

 

Aftenens program:

Kl. 18.00 Velkomst ved formanden


Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning. Herunder uddeling af Gletta-stafetten

3. Kassererens beretning

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag. Fremsendes til formanden før generalforsamlingen

6. Valg til bestyrelse

På valg er:Poul, Charlotte, Bente, og Marianne (alle genopstiller)

7. Valg af 2 revisorer

Nuværende revisorer er: Pernille Schirmer (genopstiller) og John Korsbak (ønsker ikke genvalg)

8. Beretning fra arbejdsgrupperne

9. Eventuelt


Når generalforsamlingen er slut, er der for de tilmeldte en rigtig god middag, prisen er 100,- kr. pr. person. I prisen er inkl. middag, drikkevarer til maden samt kaffe/te. Vi håber I vil sætte hele aftenen af til at vi sammen lave en hygge generalforsamling med tid til hygge efterfølgende. Drikkevarer til efter middagen medbringers eller kan købes til en billig penge.Vi glæder os til at se dig

GlettabestyrelsenAdressen er: Bjarupgårdvej 11, Mollerup, 8600 Silkeborg.