Glettas Generalforsamling 22/11 2019 kl. 18.00 hos Ulla & Henrik

Af hensyn til de medlemmer, der primært orienterer sig via Glettas hjemmeside følger hermed advisering om årets generalforsamling, der i år foregår den 22. november hos Ulla og Henrik.


Dagsorden vil senere (og i henhold til vedtægterne) blive udsendt via Glettas hjemmeside og
Facebook.


Medlemsmiddag
Som traditionen byder, vil generalforsamlingen indledes med en fælles medlemsmiddag kl. 18.00 med en overdådig middag, tilberedt af vores gode hus-kok Kim. (Kære Bente, han hedder altså Rasmus :-))
Prisen for middagen vil i år være 75 kr. pr. person (middag, div. drikkevarer samt kaffe/te).
Der vil komme særskilt tilmelding på Sporti til middagen. Vi håber, rigtig mange (som vanligt) har lyst til at deltage i denne del også.


Generalforsamling
Efter middagen følger selve generalforsamlingen kl. 19.30. Der kræves ikke tilmelding til
generalforsamlingen.
Dagsorden for generalforsamlingen
• Velkomst ved formanden
• Valg af dirigent og referent
• Formandens beretning, herunder uddeling af Gletta-stafetten
• Kassererens beretning
• Fastlæggelse af kontingent
• Indkomne forslag. Skal være fremsendt til formanden senest 14 dage inden
generalforsamlingen
• Valg til bestyrelsen
• Valg af revisorer
• Beretning om årets aktiviteter fra repræsentanter for arbejdsgrupperne.

Oversigt uddeles, ligesom der uddeles kalender for 2020- aktiviteterne
• Evt.


Vi glæder os til at ser jer til denne superhyggelige aften!


På bestyrelsens vegne
Bente Lauridsen
formand