Gletta Bladet


Gletta-bladet og hjemmesiden Gletta.dk rummer foromtaler, artikler og billeder af klubbens arrangementer og aktiviteter mm. Årligt udsendes også en medlemsliste med bladet.


Gletta Bladets redaktør:

Nanna Richter kan kontaktes på emailen: bladet@gletta.dk

Deadline for indsendelse af materiale: 10. februar/10.marts/10. Juni/10. Oktober.


Om formater på tekst-filer og billeder:

Redaktøren hilser både billeder og artikler særdeles velkomne.

Når du indsender billeder skal de være gemt i høj opløsning (min. 1 MB) i filformatet.jpg for at opnå en god kvalitet på tryk.

Artikler sendes som almindelige word-filer dvs. .doc-filformatet.

Har du materiale til både blad og hjemmeside (tur invitation mm) Send til bladet og web


Bemærk at hjemmesiden administreres uafhængigt af bladet, hvorfor tekst og billeder til Gletta.dk skal sendes særskilt til: websiden. Se nærmere instruktion her


Udgivelser: Gletta-bladet udkommer fire gange om året (marts/april/juli/november) og sendes til din opgivede postadresse, husk derfor at holde din medlemsprofil på sporti opdateret med korrekt mailadresse og postadresse. Mangler du at modtage et medlemsblad kan du rette henvendelse til Kasseren.


Annoncering i bladet og link på Gletta.dk