Nyt Medlem


Her kan du finde oplysninger om, hvordan du bliver medlem af Gletta, og hvad du får for dit kontingent. Samtidig er der links til andre nyttige informationer, som kan hjælpe dig til en god start i klubben.


Du kan blive medlem på to måder

1) Klik ind på Sporti her:

 https://www.sporti.dk/club.php?id=48

Her markerer du om du ønsker  enkeltmedlemskab eller familiemedlemskab, (hvor du så angiver hvor mange I skal være). Derefter udfylder du skemaet med dine personlige (og evt. Familiemedlemmers) oplysninger, gå til betalingssiden, hvor du betaler for det indeværende år. Så har du/I  øjeblikkelig alle rettigheder til ture og kurser.


2) Kontakt kasserer Sophus Stenild, E-mail: sophus@gletta.dk. Tlf. 86 89 86 56\20 23 44 49, der så sørger for, at du får en returmail, hvoraf det fremgår, hvad du skal gøre, herunder hvordan du skal betale det første års kontingent. 


Sporti.dk er et online-system på internettet, som Gletta bruger til sin medlemsregistrering og tilmelding til en del af klubbens arrangementer.


Gletta-ånden: I Gletta har vi tradition for hygge, god mad, dejlige ture og at vi alle tager medansvar for det gode arrangement. Tendensen, at jeg betaler, jeg kommer, jeg kræver min ret, vil vi meget nødig lade få grobund i vores fællesskab. Derfor har vi formuleret, hvad Gletta-ånden er for noget.


Hvis du er helt ny inden for islandske heste er det en god idé at få råd om både hestehold og ridning af nogle af de mere erfarne medlemmer, der kan hjælpe dig på vej. Kender du ikke nogen i forvejen, kan bestyrelsen hjælpe med at skabe kontakt.


Kontingent: Det første medlem (hovedmedlemmet) koster 250 kr., herefter 50 kr. pr. familiemedlem uanset alder. Du afregner dit kontingent gennem SPORTI.DK.

Kontingentet giver medlemskab af klubben for et år af gangen og dermed mulighed for at deltage i klubbens arrangementer, kontingentet er med til at finansiere vedligehold af materiel og klubbens medlemskab af Dansk Islandshesteforening.

Der er deltagerbetaling til de fleste af klubbens arrangementer.


Vedtægter, bestyrelse og informationer om klubben: Her finder du en række informationer, som kan være en fordel at orientere sig i som nyt medlem. Her kan du også finde navne og kontaktoplysninger på klubbens bestyrelse.


1. marts 2011 talte vi i alt 437 medlemmer (både hoved- og familiemedlemmer) af Gletta.

De kommer især fra området: Skanderborg, Horsens, Ry og Silkeborg. Men vi har ”afstikkere” mange steder i landet. Det skyldes ”Gletta-ånden”, hyggen, den gode mad og de dejlige ture, som gør det attraktivt at være med i klubbens arrangementer på trods af store afstande.


Islandshesteklubben Gletta er medlem af Dansk Islandshesteforening.