Skip links

Referat m.m. fra Glettas generalforsamling – 8/3 2024

Referat Glettas generalforsamling 8. marts 2024

Dirigent: Pernille Heibøll

Referent: Anja Thormann

 1. Formandens beretning, findes HER
  Beretningen godkendes
 2. Gletta Stafet

Ene Saxild får Gletta Stafetten og der medfølger flotte ord for det arbejde hun har bidraget med specielt i forhold til Glettas Juniorer, hvor hun også har været vært for bl.a. juniorlejre.

 1. Kassererens beretning
  Regnskabet findes HER.
  Regnskabet gennemgås og godkendes.
 2. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

 1. Indkomne forslag

Bestyrelsen har et forslag om, at der skal vælges en suppleant til bestyrelsen, der vælges til bestyrelsen for ét år ad gangen. Generalforsamlingen godkender denne ændring til vedtægterne.

 1. Valg til bestyrelsen

Ole, Sophus, Anja er på valg. Ole modtager ikke genvalg. Sophus og Anja genvælges til bestyrelsen. Belinda vælges også ind i bestyrelsen. Suppleant: HP Hansen vælges som suppleant.

 1. Valg af revisorer

Pernille og Charlotte genvælges som revisorer.

 1. Beretning om årets aktiviteter
 2. Eventuelt

Kan vi lave en vejledning om hvad forventningen til turene kræver af hesten. Hvad betyder en hest ”i form”?

Vigtigt spørgsmål. Det er meget svært at definere mål for hvad betyder ”god form”. Det er også meget individuelt.

Kunne det være et tema, der blev talt om? Et foredrag f.eks.

Hestevelfærdskursus er der et oplæg omkring, inkl. Noget om huld. Hvordan kan man som klub tænke mere hestevelfærd ind omkring turene.

Kan tur-grupperne tage mere ansvar for f.eks. at se nødvendigheden af at lave turene om undervejs – hvis det viser sig at der er heste af den ene eller anden grund ikke kan deltage på nuværende præmisser.

Der er nogle ture, der ikke egner sig til differentiering.

Kan man have guides fra distance-ryttere med træningsplaner på hjemmesiden